Loonadministratie

This post is also available in: polski (Pools) English (Engels)

Wanneer moet ik loonadministratie voeren?

Wanneer u als ondernemer werknemers in dienst heeft, bent u verplicht om een loonadministratie bij te houden. Iemand is bij u in dienst als:

  • hij/zij door afspraak gebonden is om voor een afgesproken (bepaalde of onbepaalde) periode voor u werkzaam te zijn
  • hij/zij daarvoor loon ontvangt
  • u de gezaghebbende bent in de taakverdeling en bedrijfsvoering

Deze voorwaarden kunnen ook gelden voor bijvoorbeeld vakantiekrachten of arbeidskrachten die alleen in de weekenden werkzaam zijn. Voldoet de persoon aan de voorwaarden van dienstbetrekking, dan moet u loonheffingen afdragen.

Geef uw loonadministratie uit handen

Er komt veel kijken bij een loonadministratie: loonstaten, loonstroken, mutaties, afdrachtsminderingen en eindheffingen zorgen ervoor dat u goed op de hoogte moet zijn van de wet- en regelgeving op dit gebied. De tijd om dit bij te houden ontbreekt vaak in de praktijk met als gevolg dat uw medewerkers ontevreden zijn door fouten, boetes, gemiste subsidies en onbenutte kortingsregelingen. Daarnaast moet de loonadministratie toegankelijk zijn en voldoen aan kwaliteitsvoorwaarden, omdat deze gecontroleerd worden door de belastingdienst.

Fiscali kan voor u de volledige uitvoering van de loonadministratie uit handen nemen. Wij dragen zorg voor de continuïteit van uw salarisbetalingen en leveren namens uw bedrijf de nodige informatie aan onder andere de Belastingdienst, werkgeversinstanties en andere instellingen. Neem contact met ons op wat de mogelijkheden zijn voor u!

Het voeren van uw loonadministratie

Nederland kent een uitgebreid stelsel van wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid. Het voeren van een correcte loonadministratie, uitvoering van regelgeving op het gebied van sociale zekerheid en het bijhouden van wijzigingen vereist dan ook de nodige kennis. Bij tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten gelden aanvullende regels, voortvloeiend uit de Wet Arbeidsvoorwaarden bij Grensoverschrijdende Arbeid (WAGA) en de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Deze wetgeving, gedeeltelijk geschoeid op Europese leest, stelt werknemers binnen de EU in staat om te kiezen voor het stelsel van sociale zekerheid in hun thuisland met behulp van een door hun werkgever af te geven A1-verklaring.

Tegelijkertijd dienen werknemers beloond te worden volgens Nederlandse CAO-normen en dienen zij voor hen begrijpelijke loonstroken te ontvangen. Daarnaast dient de werkgever netto minimumlonen via de bank uit te betalen. Fiscali heeft haar bedrijfsvoering afgestemd op deze nieuwe regels en kan loonstroken aanbieden in Nederlands, Engels of Pools, waarop alle inhoudingen staan, ook indien de sociale lasten in een andere lidstaat worden ingehouden. Fiscali kan u adviseren over het volgen van de van toepassing zijnde regels en garant staan dat u handelt volgens geldende wet- en regelgeving indien u ons advies opvolgt.

Loonadministratie

Portrait of smiling businesswoman holding resume and talking to

Vacature

This post is also available in: polski (Pools) English (Engels)Fiscali zoekt een nieuwe collega voor minimaal 3 dagen per …