Kategorie
Aktualnosci

UBO ‘Ultimate Beneficial Owners’

Rejestr UBO wywodzi się z przepisów europejskich i jest częścią rejestru handlowego.

Publiczny rejestr umozliwia kazdemu dostep do informacji o beneficjentach. Gromadzi i przetwarza informacje  o osobach fizycznych sprawujacych bezposrednia/posrednia kontrole nad spolka. Celem rejestru UBO jest przeciwdzialanie praniu pieniedzy i finansowaniu terroryzmu, aby spoleczenstwo nie moglo ukrywać swojej tozsamosci za podmiotem prawnym, gdzie dopuszczaja sie popełniania oszust.