Adres:

Hoofdweg 1215, 
2151 MH Nieuw-Vennep

Numer tel.:

+31 (0) 252-250660
Z Polski: 0048-22 2922 129

Adres e-mail:

info@fiscali.biz

Administrowanie wynagrodzen

Kiedy musisz prowadzić administrację wynagrodzeń w Holandii?

W sytuacji, gdy jako przedsiębiorcy zatrudniają Państwo pracowników, są Państwo zobowiązani do prowadzenia administracji wynagrodzeń. To ma zastosowanie w następujących sytuacjach, mian. kiedy pracuje u Państwa:

• osoba, która jest zatrudniona na umowę, aby pracować dla Państwa przez uzgodniony (określony lub nieokreślony) okres czasu
• osoba otrzymująca wynagrodzenie za pracę
• osoba, nad którą sprawują Państwo nadzór, jeżeli chodzi o podział zadań i zarządzanie

Niniejsze warunki mogą również dotyczyć na przykład pracowników wakacyjnych lub pracowników, pracujących jedynie w weekendy. Jeżeli osoba spełnia warunki stosunku pracy, wówczas muszą Państwo odprowadzać potrącone zaliczki na podatek dochodowy.

Oddaj w nasze ręce administrowanie wynagrodzeniami

Przy administrowaniu wynagrodzeniami trzeba zwrócić uwagę na wiele rzeczy: listy płac, paski wypłaty, zmiany, obniżenia odprowadzonych kwot oraz części wypłaty, z której składki na poczet ubezpieczeń społecznych nie są opłacane i przechodzą na rachunek pracownika. Te sprawy powodują, że muszą Państwo na bieżąco śledzić przepisy ustawodawcze w tejże dziedzinie. W praktyce często brakuje na to czasu, w rezultacie czego Państwa pracownicy są niezadowoleni z powodu błędów, grzywien, utraconych dotacji i niewykorzystanych systemów zniżek. Oprócz tego administrowanie wynagrodzeniami musi być prowadzone w sposób dostępny i spełniać wymagania jakościowe, gdyż są one kontrolowane przez Urząd Podatkowy (de Belastingdienst).

Fiscali może Państwa całkowicie wyręczyć w administrowaniu wynagrodzeniami. Troszczymy się o ciągłość wypłacanych przez Państwa pensji i w imieniu Państwa firmy przekazujemy potrzebne informacje, między innymi, Urzędowi Podatkowemu (de Belastingdienst), instancjom dla pracodawców i innym instytucjom. Proszę się z nami skontaktować, aby dowiedzieć się jakie możliwości usług możemy Państwu zaoferować!

Prowadzenie dokumentacji płacowej pracowników

W Holandii funkcjonuje rozszerzony system przepisów ustawowych i wykonawczych w dziedzinie prawa pracy i zabezpieczenia społecznego.  Prowadzenie dokumentacji płacowej pracowników we właściwy sposób, wdrażanie przepisów z dziedziny zabezpieczenia społecznego oraz śledzenie zmian również wymaga niezbędnej wiedzy. Zatrudniając zagranicznych pracowników obowiązują dodatkowe zasady wynikające z Ustawy o Pracy Transgranicznej (Wet Arbeidsvoorwaarden Grensoverschrijdende Arbeid – WAGA) oraz Ustawy dotyczącej rozwiązywania kwestii Fikcyjnych Konstrukcji na rynku pracy (Wet Aanpak Schijnconstructies – WAS). Niniejsze ustawodawstwo, częściowo oparte na europejskich wytycznych, umożliwia pracownikom w UE wybór systemu zabezpieczenia społecznego w ich ojczyźnie, za pomocą zaświadczenia-A1 wydawanego przez ich pracodawcę.

Jednocześnie pracownicy powinni być wynagradzani według holenderskich norm Układu Zbiorowego Pracy (CAO) oraz powinni otrzymywać zrozumiałe dla nich odcinki wynagrodzenia. Ponadto minimalne wynagrodzenia netto pracodawca winien wypłacać za pośrednictwem banku. Fiscali dostosowało swoją działalność do tych nowych przepisów i może zaoferować odcinki wynagrodzenia w języku: niderlandzkim, angielskim lub polskim, na których ujęte są wszystkie potrącenia, również, jeżeli składki socjalne są potrącane w innym państwie członkowskim.  Fiscali doradzi Państwu odnośnie przestrzegania obowiązujących przepisów i zagwarantuje, że postępują Państwo zgodnie z obowiązującymi ustawami i przepisami, jeżeli zastosują się Państwo do naszego zalecenia.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami już teraz!