Adres:

Hoofdweg 1215, 
2151 MH Nieuw-Vennep

Numer tel.:

+31 (0) 252-250660

Adres e-mail:

info@fiscali.biz

Ubezpieczenie CAR

Constructie All Risks > odpowiedzialność za szkody w konstrukcjach budowlanych/budynkach spowodowane podczas wykonywania prac (budowlanych). Pokrycie szkody spowodowanej w konstrukcjach budowlanych (budynkach)

Ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane przez:

• kradzież i wandalizm,
• pożar i wybuch,
• wichurę
• wynikająca z ukrytych usterek (opcjonalnie)
• błędy w projekcie lub błędy konstrukcyjne
• Szkoda wynikła podczas okresu budowy lub montażu
• Szkoda wynikła podczas okresu testowania
• Szkoda w sąsiadujących budynkach wynikła z prac rozbiórkowych

Ubezpieczenie nie obejmuje:

• Szkoda wynikła ze zużycia, utlenienia lub korozji
• Szkoda wynikła przez strajk
• Szkoda wynikła podczas okresu remontu lub okresu gwarancji (chyba, że jest to osobno ubezpieczone)
• Pieniądze i papiery wartościowe.

Duże ryzyko > wysoka składka
Jeżeli ubezpieczyciel poniesie szkodę, to jest ona zawsze wysoka. Z tego powodu składka też jest wysoka, lecz jeżeli klient nie zawarł tego ubezpieczenia, wówczas może sam zapłacić za szkodę, która może sięgnąć do € 10.000-€ 250.000.

Składka jest pobierana od całego obrotu (a więc sprzedaż + montaż wszystkich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością). Jest to logiczne, gdyż ryzyko dla ubezpieczyciela tkwi przede wszystkim w pracy dotyczącej/związanej z konstrukcjami budowlanymi, a nie tyle w sprzedaży.

AVB

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla zakładów (Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven) Pokrycie szkody spowodowanej osobom trzecim, na przykład klientom. Ubezpieczenie to zawsze jest potrzebne poza ubezpieczeniem CAR . Składka jest pobierana od całego obrotu wszystkich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ubezpieczenie obejmuje:

• Pokrycie w Holandii i zagranicą
• Szkoda na osobach, przenośnych przedmiotach i nieruchomościach.
• Szkoda, kiedy ponosi się odpowiedzialność za produkt.
• Szkoda wynikła przez uczestniczącego w pracach członka rodziny, pracownika tymczasowego, stażystę lub ochotnika.
• Uraz lub zgon pracownika.
• Szkoda na przedmiotach należących do pracownika.
• Szkoda na osobach i przenośnych przedmiotach przy nagłym zanieczyszczeniu gleby, wód powierzchniowych oraz wód podziemnych w miejscu pracy.

Ubezpieczenie nie obejmuje:

• Szkoda dotycząca siebie samego lub własnego przedsiębiorstwa.
• Szkoda lub koszty które przedsiębiorca ponosi, aby dostarczyć usługę lub produkt.
• Szkoda spowodowana przez statek (powietrzny) lub pojazd silnikowy.
• Szkoda, za którą nie jest się odpowiedzialnym będąc pracodawcą, zleceniodawcą lub przedsiębiorcą. • Szkoda poniesiona przez środowisko, do której dochodzi powoli (przykład: cieknący zbiornik na paliwo, który przez wiele lat zanieczyszcza glebę).
• Szkoda poniesiona przez środowisko w miejscu, gdzie znajduje się przedsiębiorstwo.
• Koszty i działania, które są podejmowane, aby zapobiec wyniknięciu nagłej szkody.

Obu ubezpieczeń dotyczy informacja, że: u KAŻDEGO ubezpieczyciela ZAWSZE ma miejsce opłacanie składek w formie przedpłaty i rozliczenie definitywnej wysokości składek za miniony rok. Przedpłata przy rozpoczęciu ubezpieczenia. Później corocznie rozliczenie definitywnej wysokości składek za miniony rok na podstawie całkowitego obrotu wszystkich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Rozliczenie definitywnej wysokości składek za miniony rok ma miejsce przeważnie w miesiącu listopadzie co roku i dotyczy obrotu tego danego roku. Tak więc odnośnie ubezpieczenia CAR, jak i ubezpieczenia AVB w miesiącu listopadzie następuje ponowne obliczenie wysokości składki.

Podział spółek z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma sensu. Ubezpieczyciele słusznie biorą pod uwagę całkowity obrót.

Ubezpieczenie w razie choroby pracowników

Za pomocą Ubezpieczenia w razie choroby pracowników (ziekteverzuimverzekering lub verzuimverzekering) można się ubezpieczyć od obowiązku kontynuacji wypłacania wynagrodzenia swoim chorym pracownikom. Istnieje prawny obowiązek do wypłaty dużej części wynagrodzenia swoim chorym pracownikom przez okres 2 lat. Za pomocą ubezpieczenia rekompensuje się te koszty. Składka jest pobierana od łącznej całości płac brutto.

Co obejmuje ubezpieczennie?

• Wszyscy pracownicy.
• Pierwsze 2 lata kontynuacji wypłaty pensji w razie choroby.
• 100% zwrotu kosztów za wszystkie leczenia, które zaleci lekarz zakładowy.
• Zapobieganie, poradnictwo w zakresie nieobecności z powodu choroby i reintegracji.

Czego nie obejmuje?

• Dyrektor-główny akcjonariusz (DGA).
• Ktoś, kto nie pracuje w przedsiębiorstwie z zakresem uprawnień. Na przykład partner.
• Pracownicy, którzy już są chorzy, kiedy ubezpieczenie się rozpoczyna.
• Choroba wynikła z umyślnego działania lub nierozwagi.

UWAGA!

Niedoubezpieczenie!!

Jeżeli obrót, który podaje klient jest (dużo) za niski, wówczas dochodzi do wypłacenia roszczenia za szkodę na podstawie niedoubezpieczenia. Oznacza to więc, że klient w razie szkody otrzyma tylko małą wypłatę świadczenia, a znaczną część będzie mógł sam zapłacić.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami już teraz!