Blog

Wood Construction Worker

Ubezpieczenie CAR

Constructie All Risks -> odpowiedzialność za szkody w konstrukcjach budowlanych/budynkach spowodowane podczas wykonywania prac (budowlanych).

Pokrycie szkody spowodowanej w konstrukcjach budowlanych (budynkach)

Ubezpieczenie obejmuje:

 • Szkoda spowodowana przez kradzież i wandalizm
 • Szkoda spowodowana przez pożar i wybuch
 • Szkoda spowodowana przez wichurę
 • Szkoda wynikająca z ukrytych usterek (opcjonalnie)
 • Szkoda spowodowana przez błędy w projekcie lub błędy konstrukcyjne
 • Szkoda wynikła podczas okresu budowy lub montażu
 • Szkoda wynikła podczas okresu testowania
 • Szkoda w sąsiadujących budynkach wynikła z prac rozbiórkowych

Ubezpieczenie nie obejmuje:

 • Szkoda wynikła ze zużycia, utlenienia lub korozji
 • Szkoda wynikła przez strajk
 • Szkoda wynikła podczas okresu remontu lub okresu gwarancji (chyba, że jest to osobno ubezpieczone)
 • Pieniądze i papiery wartościowe.

Duże ryzyko > wysoka składka

Jeżeli ubezpieczyciel poniesie szkodę, to jest ona zawsze wysoka. Z tego powodu składka też jest wysoka, lecz jeżeli klient nie zawarł tego ubezpieczenia, wówczas może sam zapłacić za szkodę, która może sięgnąć do € 10.000-€ 250.000.

Składka jest pobierana od całego obrotu (a więc sprzedaż + montaż wszystkich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością). Jest to logiczne, gdyż ryzyko dla ubezpieczyciela tkwi przede wszystkim w pracy dotyczącej/związanej z konstrukcjami budowlanymi, a nie tyle w sprzedaży.

AVB

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla zakładów (Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven)

Pokrycie szkody spowodowanej osobom trzecim, na przykład klientom.

Ubezpieczenie to zawsze jest potrzebne poza ubezpieczeniem CAR .

Składka jest pobierana od całego obrotu wszystkich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ubezpieczenie obejmuje:

 • Pokrycie w Holandii i zagranicą
 • Szkoda na osobach, przenośnych przedmiotach i nieruchomościach.
 • Szkoda, kiedy ponosi się odpowiedzialność za produkt.
 • Szkoda wynikła przez uczestniczącego w pracach członka rodziny, pracownika tymczasowego, stażystę lub ochotnika.
 • Uraz lub zgon pracownika.
 • Szkoda na przedmiotach należących do pracownika.
 • Szkoda na osobach i przenośnych przedmiotach przy nagłym zanieczyszczeniu gleby, wód powierzchniowych oraz wód podziemnych w miejscu pracy.

Ubezpieczenie nie obejmuje:

 • Szkoda dotycząca siebie samego lub własnego przedsiębiorstwa.
 • Szkoda lub koszty które przedsiębiorca ponosi, aby dostarczyć usługę lub produkt.
 • Szkoda spowodowana przez statek (powietrzny) lub pojazd silnikowy.
 • Szkoda, za którą nie jest się odpowiedzialnym będąc pracodawcą, zleceniodawcą lub przedsiębiorcą.
 • Szkoda poniesiona przez środowisko, do której dochodzi powoli (przykład: cieknący zbiornik na paliwo, który przez wiele lat zanieczyszcza glebę).
 • Szkoda poniesiona przez środowisko w miejscu, gdzie znajduje się przedsiębiorstwo.
 • Koszty i działania, które są podejmowane, aby zapobiec wyniknięciu nagłej szkody.

Obu ubezpieczeń dotyczy informacja, że: u KAŻDEGO ubezpieczyciela ZAWSZE ma miejsce opłacanie składek w formie przedpłaty i rozliczenie definitywnej wysokości składek za miniony rok. Przedpłata przy rozpoczęciu ubezpieczenia. Później corocznie rozliczenie definitywnej wysokości składek za miniony rok na podstawie całkowitego obrotu wszystkich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Rozliczenie definitywnej wysokości składek za miniony rok ma miejsce przeważnie w miesiącu listopadzie co roku i dotyczy obrotu tego danego roku. Tak więc odnośnie ubezpieczenia CAR, jak i ubezpieczenia AVB w miesiącu listopadzie następuje ponowne obliczenie wysokości składki.

Podział spółek z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma sensu. Ubezpieczyciele słusznie biorą pod uwagę całkowity obrót.

Ubezpieczenie w razie choroby pracowników

Za pomocą Ubezpieczenia w razie choroby pracowników (ziekteverzuimverzekering lub verzuimverzekering) można się ubezpieczyć od obowiązku kontynuacji wypłacania wynagrodzenia swoim chorym pracownikom. Istnieje prawny obowiązek do wypłaty dużej części wynagrodzenia swoim chorym pracownikom przez okres 2 lat. Za pomocą ubezpieczenia rekompensuje się te koszty. Składka jest pobierana od łącznej całości płac brutto.

Ubezpieczenie obejmuje:

 • Wszyscy pracownicy.
 • Pierwsze 2 lata kontynuacji wypłaty pensji w razie choroby.
 • 100% zwrotu kosztów za wszystkie leczenia, które zaleci lekarz zakładowy.
 • Zapobieganie, poradnictwo w zakresie nieobecności z powodu choroby i reintegracji.

Ubezpieczenie nie obejmuje:

 • Dyrektor-główny akcjonariusz (DGA).
 • Ktoś, kto nie pracuje w przedsiębiorstwie z zakresem uprawnień. Na przykład partner.
 • Pracownicy, którzy już są chorzy, kiedy ubezpieczenie się rozpoczyna.
 • Choroba wynikła z umyślnego działania lub nierozwagi.

UWAGA:

Niedoubezpieczenie!!

Jeżeli obrót, który podaje klient jest (dużo) za niski, wówczas dochodzi do wypłacenia roszczenia za szkodę na podstawie niedoubezpieczenia. Oznacza to więc, że klient w razie szkody otrzyma tylko małą wypłatę świadczenia, a znaczną część będzie mógł sam zapłacić.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Koronawirus pomoc dla przedsiębiorców w Holandii

Pomoc dla firm poszkodowanych podczas epidemii koronawirusa

Dodano poniższe nowe informacje z dnia 26-03-2020 aż do przerywników — — — — — — — …

Filing the 1040 tax return form

Nowe progi podatkowe w Holandii

W 2020 roku holenderski rząd zaczyna wprowadzać zmiany dotyczące podatku dochodowego. Wprowadzenie nowego oprocentowania …

Wood Construction Worker

Ubezpieczenie CAR

Constructie All Risks -> odpowiedzialność za szkody w konstrukcjach budowlanych/budynkach spowodowane podczas wykonywania …